Chinese (Traditional) Chinese (Simplified) English

 
科學的結晶就是因果,科學的最終進化就是佛法,最偉大的科學家就是佛陀
唯有佛法直指宇宙人生實相,唯有佛法能帶給眾生永恆幸福
 
本站遵奉依行南無第三世多杰羌佛與釋迦牟尼佛所說的教法為無上根本指南,並遵照第三世多杰羌佛辦公室的文告努力實行運作。
除三段金釦大聖德能作開示所說法義錯誤較少,四段金釦以上的巨聖德能作正確開示之外,本站所發布的法王、尊者、仁波且、法師、居士等的文章均不作為法義依據,最多只能作為知見行持參考之用,凡不符合南無第三世多杰羌佛說法的內容,皆屬邪說邊見錯誤之理,一概不可依從學習。
本站網站的型式、目錄的編排、圖文的呈現等一切資料與相關規劃,均為本站建置人員自我的意思,非南無第三世多杰羌佛或第三世多杰羌佛辦公室等其他機構單位所指使。
新聞媒體雜誌等科學報導之內容,能以科學的立場來佐證佛法之偉大,但囿於目前科學的發展程度與撰文者佛法知見問題,文中所述關於佛法的真理尚可能過於粗淺狹隘乃至錯誤,故僅能代表各自觀點,非表偉大佛法真實義理,唯有恭聞與修學南無第三世多杰羌佛的說法與佛法,最為正確無偏之道。
 

佛於2500年前即告訴我們地球是圓的

佛於2500年前即告訴我們地球是圓的

    
庵摩羅果                        地球衛星照
 
《楞嚴經》節錄
佛告阿難。吾今問汝。今汝未得無漏清淨。承佛神力見於初禪得無障礙。而阿那律見閻浮提如觀掌中。諸菩薩等見百千界。十方如來窮盡微塵清淨國土無所不矚。眾生洞視不過分寸。
 
佛的弟子阿那律陀雙目失明,後成羅漢。在開天眼後看見閻浮提(地球)就像掌中的庵摩羅果(梵文 āmalaka,一種印度果實的名字。音譯阿摩洛迦或庵摩洛迦。舊又譯作阿摩勒,庵摩勒等。)若不是以超科學的神通力徹見,2500年前怎麼知道地球是圓的呢?
 
《大方廣佛華嚴經》節錄
地輪依水輪,水輪依風輪,風輪依虛空,虛空無所依
這表示地球是圓形的,地球表面大部分是水,水週邊是大氣層,大氣層週邊是外太空,著實令人驚嘆佛陀的神通與智慧,早在科學昌明前,即告訴世人地球是圓的。

 

發表新回應

Filtered HTML

 • 自動將網址與電子郵件地址轉變為連結。
 • 可使用的 HTML 標籤:<a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <span>
 • 自動斷行和分段。

Plain text

 • 不允許使用 HTML 標籤。
 • 自動將網址與電子郵件地址轉變為連結。
 • 自動斷行和分段。
CAPTCHA
該問題用於測試您是否是正常使用者,並防止垃圾郵件自動提交。
 • 網站文章總數:6532  
 • 網站圖片總數:15579  
 • 網站影視總數:1245  
 • 網站檔案總數:1039  

 • 今日瀏覽人次:1446  
 • 總瀏覽人次:1380994  
 • 今日瀏覽文章數:1106  
 • 總瀏覽文章數:971743  
 • 今日瀏覽影視數:72  
 • 總瀏覽影視數:26595