Chinese (Traditional) Chinese (Simplified) English

大日如來尊勝法王賦授記曰:
多杰羌佛,三世來到。維摩尊聖,二下雲霄。法藏通達,四智圓妙。眾生怙主,無師可教。
神玄雕寶,奇端絕妙。能取霧氣,雕品定持。展顯證量,高峰絕技。當世諸人,無聖可複。
若仿不異,我言欺世。維摩雲高,金剛總持。佛降甘露,眾見空施。最益有情,古佛悲智。
今說示言,以證授記。
 
 
◎本站遵奉依行H.H.第三世多杰羌佛與釋迦牟尼佛所說的教法為無上根本指南,並遵照第三世多杰羌佛辦公室的文告努力實行運作。
◎除三星日月輪大聖德能作開示所說法義錯誤較少,四星日月輪以上的巨聖德能作正確開示之外,本站所發布的法王、尊者、仁波且、法師、居士等的文章均不作為法義依據,最多只能作為知見行持參考之用,凡不符合H.H.第三世多杰羌佛說法的內容,皆屬邪說邊見錯誤之理,一概不可依從學習。
本站網站的型式、目錄的編排、圖文的呈現等一切資料與相關規劃,均為本站建置人員自我的意思,非H.H.第三世多杰羌佛或第三世多杰羌佛辦公室等其他機構單位所指使派令。
 
◎羌佛圓展無量智境,體顯五明圓滿無上,本站所刊載之聖蹟、五明、事例無非是羌佛無量智慧海中之一粟,願藉寥寥數篇之文,引眾入學,依止羌佛,修學無上佛道。

(上集)
YOUTUBE

(中集)
YOUTUBE

(下集)
YOUTUBE

終於在漫長的等待中

我們引來了解脫的曙光!

中國國際教育電視臺拍攝羌佛節目

《探其根本 弘揚正法》

多杰羌佛第三世

古佛降世、五明圓滿,三十大類無人可敵

南無第三世多杰羌佛代眾生擔黑業與返老回春對比法相

看似平淡聖蹟唯有佛陀能行

唯一可公開發行的法帶

揭開羌佛隱深的秘密

關珠作證全文

祂的本質就是這樣

披露了羌佛無私利眾的感人事蹟、聖潔行持

侯欲善參觀極樂世界

彌陀說法交代世人解脫本源羌佛處

趙玉勝往昇中品中升

羌佛傳大法,癌末病人解脫成聖

劉惠秀坐化圓寂殊勝

五彩祥雲吉祥渡往西方

班瑪洛珠仁波且禮讚第三世多杰羌佛

班瑪洛珠仁波且禮讚第三世多杰羌佛

班瑪洛珠仁波且

蓮花生大師的上師布瑪莫扎化身的班瑪洛珠大法王,1998 年曾決定圓寂,晉美彭措法王勸請住世。班瑪洛珠法王行文說,盼了兩千多年的佛法,終於出現在人間了!第三世多杰羌佛的《解脫大手印》是佛陀聖誨,完美無瑕的佛法!

青海果洛查朗寺

恭賀

我見到第三世多杰羌佛所說《解脫大手印》佛法,深深地感到這是佛教徒的幸福。兩千多年後如此無上殊勝的佛法終於出現人間了。憑禪修,遷意修、定修,均是糾正佛法修持中儀軌的弊端,實在是功德無量。佛陀聖海,如此完美無瑕的佛法,怎不讓我們普天行人同慶呢?!當然,這更是我們佛弟子大幸事。我們齊心共祝多杰羌佛,永久住世,大轉法輪。

班瑪洛珠

2009.12.11

發表新回應

Filtered HTML

 • 自動將網址與電子郵件地址轉變為連結。
 • 可使用的 HTML 標籤:<a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <span>
 • 自動斷行和分段。

Plain text

 • 不允許使用 HTML 標籤。
 • 自動將網址與電子郵件地址轉變為連結。
 • 自動斷行和分段。
CAPTCHA
該問題用於測試您是否是正常使用者,並防止垃圾郵件自動提交。
 • 網站文章總數:5225  
 • 網站圖片總數:12456  
 • 網站影視總數:679  
 • 網站檔案總數:887  

 • 今日瀏覽人次:560  
 • 總瀏覽人次:441210  
 • 今日瀏覽文章數:359  
 • 總瀏覽文章數:269797  
 • 今日瀏覽影視數:12  
 • 總瀏覽影視數:8872