Chinese (Traditional) Chinese (Simplified) English

大日如來尊勝法王賦授記曰:
多杰羌佛,三世來到。維摩尊聖,二下雲霄。法藏通達,四智圓妙。眾生怙主,無師可教。
神玄雕寶,奇端絕妙。能取霧氣,雕品定持。展顯證量,高峰絕技。當世諸人,無聖可複。
若仿不異,我言欺世。維摩雲高,金剛總持。佛降甘露,眾見空施。最益有情,古佛悲智。
今說示言,以證授記。
 
 
◎本站遵奉依行H.H.第三世多杰羌佛與釋迦牟尼佛所說的教法為無上根本指南,並遵照第三世多杰羌佛辦公室的文告努力實行運作。
◎除三星日月輪大聖德能作開示所說法義錯誤較少,四星日月輪以上的巨聖德能作正確開示之外,本站所發布的法王、尊者、仁波且、法師、居士等的文章均不作為法義依據,最多只能作為知見行持參考之用,凡不符合H.H.第三世多杰羌佛說法的內容,皆屬邪說邊見錯誤之理,一概不可依從學習。
本站網站的型式、目錄的編排、圖文的呈現等一切資料與相關規劃,均為本站建置人員自我的意思,非H.H.第三世多杰羌佛或第三世多杰羌佛辦公室等其他機構單位所指使派令。
 
◎羌佛圓展無量智境,體顯五明圓滿無上,本站所刊載之聖蹟、五明、事例無非是羌佛無量智慧海中之一粟,願藉寥寥數篇之文,引眾入學,依止羌佛,修學無上佛道。

(上集)
YOUTUBE

(中集)
YOUTUBE

(下集)
YOUTUBE

終於在漫長的等待中

我們引來了解脫的曙光!

中國國際教育電視臺拍攝羌佛節目

《探其根本 弘揚正法》

多杰羌佛第三世

古佛降世、五明圓滿,三十大類無人可敵

南無第三世多杰羌佛代眾生擔黑業與返老回春對比法相

看似平淡聖蹟唯有佛陀能行

唯一可公開發行的法帶

揭開羌佛隱深的秘密

關珠作證全文

祂的本質就是這樣

披露了羌佛無私利眾的感人事蹟、聖潔行持

侯欲善參觀極樂世界

彌陀說法交代世人解脫本源羌佛處

趙玉勝往昇中品中升

羌佛傳大法,癌末病人解脫成聖

劉惠秀坐化圓寂殊勝

五彩祥雲吉祥渡往西方

班達土登格勒嘉措仁波且敬賀第三世多杰羌佛

班達土登格勒嘉措仁波且敬賀第三世多杰羌佛

班達土登格勒嘉措仁波且

班達土登格勒嘉措仁波且的第一世曼木達哇.土登格勒嘉措仁波且是覺囊派近代最著名的佛教大師,知識極為淵博,獲得極高成就,被格魯派認為是宗喀巴大師的轉世,而覺囊派則認為是多羅那他尊者的轉世,直至今日,其199本著作仍是覺囊派所有寺廟學習的主要教材。這一世的班達土登格勒嘉措仁波且自幼出家,學識豐富,年輕即任堪布,深受世人敬重。

祈請加持

南無法界大教主!

頂禮至高始祖佛陀報身多杰羌佛第三世雲高益西諾布!

佛菩薩們找到了多杰羌佛真身第三世雲高益西諾布──法界大教主,我等歡喜無盡。逢此吉勝佳期,予以最真誠的禮節,祈請偉大聖勝的三世多杰羌佛加持六道有情早證菩提,得聞《正法寶典》,開敷智慧,解脫成聖,速證遍智無礙、圓滿無上正等正覺。

三業祈請法輪永轉!

班達土登格勒嘉措 仁波且 於吉祥之日

發表新回應

Filtered HTML

 • 自動將網址與電子郵件地址轉變為連結。
 • 可使用的 HTML 標籤:<a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <span>
 • 自動斷行和分段。

Plain text

 • 不允許使用 HTML 標籤。
 • 自動將網址與電子郵件地址轉變為連結。
 • 自動斷行和分段。
CAPTCHA
該問題用於測試您是否是正常使用者,並防止垃圾郵件自動提交。
 • 網站文章總數:5407  
 • 網站圖片總數:12807  
 • 網站影視總數:722  
 • 網站檔案總數:913  

 • 今日瀏覽人次:1097  
 • 總瀏覽人次:537689  
 • 今日瀏覽文章數:746  
 • 總瀏覽文章數:338350  
 • 今日瀏覽影視數:16  
 • 總瀏覽影視數:10113