Chinese (Traditional) Chinese (Simplified) English

大量佛弟子恭聞羌佛法音,修學如來正法,而獲諸受用。
 
 
◎本站遵奉依行H.H.第三世多杰羌佛與釋迦牟尼佛所說的教法為無上根本指南,並遵照第三世多杰羌佛辦公室的文告努力實行運作。
◎除三星日月輪大聖德能作開示所說法義錯誤較少,四星日月輪以上的巨聖德能作正確開示之外,本站所發布的法王、尊者、仁波且、法師、居士等的文章均不作為法義依據,最多只能作為知見行持參考之用,凡不符合H.H.第三世多杰羌佛說法的內容,皆屬邪說邊見錯誤之理,一概不可依從學習。
本站網站的型式、目錄的編排、圖文的呈現等一切資料與相關規劃,均為本站建置人員自我的意思,非H.H.第三世多杰羌佛或第三世多杰羌佛辦公室等其他機構單位所指使派令。
◎本區大量轉載諸佛弟子修學如來正法的受用文章,其內容可能有若干錯誤,故只能作為參考交流、薰陶鼓勵之用,不為正見法理依據。

聖僧寂後肉身大神變 開創佛史圓寂新篇章

印證解脫法源就在羌佛處

祿東贊法王修學正法生死自由

寫下“拜別文”,落筆剎那,瀟灑圓寂

大西拉仁波且大放虹光

身放虹光18時後仍熱氣騰騰

侯欲善參觀極樂世界

彌陀說法交代世人解脫本源羌佛處

西方佛國天窗開

群情沸騰,人們驚喜得難以自持

趙玉勝往昇中品中升

羌佛傳大法,癌末病人解脫成聖

王程娥芬成就顯赫

無呼吸功能還活著能講話

劉惠秀坐化圓寂殊勝

五彩祥雲吉祥渡往西方

籃秀櫻居士往昇淨土

得百棵堅固子與鋼骨

修學正法得解脫

羌佛降世傳正法,佛子依行得解脫

運頓多吉白菩提會-隨筆心得(晏聲)

隨筆心得

揆諸現今,末法時期,真法難覓,行者有如滔滔大海之浮木,載浮載沉,無有指標、無有方向,任由海上無常風雨吹襲。只嘆人生如白駒過隙,當該及時行樂才是,孰不知此為苦難起端,只因輪迴皆是無窮無止盡,試問如非真實佛法威德神力加持,如何到達幸福之彼岸?然蒿目時下之況,無不是左一句經典、右一句佛說,供養越多福德越大,雖供養確實有功德,但亦要審查所供養之對象是否所教真佛法,否則助紂為虐,同沾黑業,自害不知。
提及佛法威德神力加持,勢必為法會共願祈福力量為大,但至今日尚未如同此次大悲千手觀音大壇法會一般,只要各個善信們帶著虔誠的心與會,不收任何費用,只為了利益眾生為前提而舉辦的殊勝法會,相較於其他早已不在話下。如同嘎堵師父所言:「辦法會不是為了錢,如果為錢,我就不辦這場法會了!」師父秉持 南無第三世多杰羌佛所教導的能省則省,每省下來一分,就能利益更多的眾生。所以師父亦教導弟子們一塊錢要當一百塊錢用,東西能用就好了,不能增加弟子們的壓力。師父並且教導各個佛堂的弟子們如何觀想,無非就是希望大家都可以得受用、得加持,這正揭櫫了師父對眾生負責的表現。職此,師父無私奉獻的菩提心,致使北中南所有弟子們皆為此次法會嘔心瀝血、朝乾夕惕、全力以赴、只求一事、圓滿法會。
 
每場法會皆由眾生因緣和合所致,亦由有形無形眾生協助完成,一言以蔽之,得來不易哉!況乎,此由 南無第三世多杰羌佛親傳正統修法法義儀軌,真實不虛,今日與會共襄盛舉,皆為累劫累世福報所致,吾當以虔誠之心。
 
感恩 南無第三世多杰羌佛
感恩 大悲千手觀世音菩薩
感恩 龍天護法、嘎堵仁波且師父
 
佛弟子 晏聲 敬呈
2012.12.17

 

轉載自:運頓多吉白菩提會《智慧分享(第二卷)

 

本站註:佛弟子修學如來正法的受用文章,其內容可能有若干錯誤,故只能作為參考交流、薰陶鼓勵之用,不為正見法理依據。

發表新回應

Filtered HTML

 • 自動將網址與電子郵件地址轉變為連結。
 • 可使用的 HTML 標籤:<a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <span>
 • 自動斷行和分段。

Plain text

 • 不允許使用 HTML 標籤。
 • 自動將網址與電子郵件地址轉變為連結。
 • 自動斷行和分段。
CAPTCHA
該問題用於測試您是否是正常使用者,並防止垃圾郵件自動提交。
 • 網站文章總數:4575  
 • 網站圖片總數:10884  
 • 網站影視總數:436  
 • 網站檔案總數:636  

 • 今日瀏覽人次:461  
 • 總瀏覽人次:60682  
 • 今日瀏覽文章數:346  
 • 總瀏覽文章數:39396  
 • 今日瀏覽影視數:20  
 • 總瀏覽影視數:1552