Chinese (Traditional) Chinese (Simplified) English

 
末法時期正法衰,海量佛法娑婆失,祥慶羌佛住世來,法授佛子興佛幢。
 
本站遵奉依行南無第三世多杰羌佛與釋迦牟尼佛所說的教法為無上根本指南,並遵照第三世多杰羌佛辦公室的文告努力實行運作。
本站網站的型式、目錄的編排、圖文的呈現等一切資料與相關規劃,均為本站建置人員自我的意思,非南無第三世多杰羌佛或第三世多杰羌佛辦公室等其他機構單位所指使派令。
除三段金釦大聖德能作開示所說法義錯誤較少,四段金釦以上的巨聖德能作正確開示之外,本站所發布的法王、尊者、仁波且、法師、居士等的文章均不作為法義依據,最多只能作為知見行持參考之用,凡不符合南無第三世多杰羌佛說法的內容,皆屬邪說邊見錯誤之理,一概不可依從學習。
 

多杰羌佛第三世

古佛降世、五明圓滿,三十大類無人可敵

極聖解脫大手印

是所有佛法中最高無上大法,快捷成就至寶

佛陀妙法無上寶

百千萬劫難遭遇,是渡生行舟、正見依怙

藉心經說真諦

法理高妙無比、妙義無窮、了脫至寶

邪惡見和錯誤知見

必執行的一種了生脫死證成就聖果的鐵定法規

學佛

至高法寶,不學此法難以成就

帕母所著六論

金剛亥母轉世所著解脫論著,法義透徹圓滿

揭開真相

在佛陀身邊所見,記實常人所不知的真相

古佛降世的背後

深入調查瞭解,找到鐵證事實

南無第三世多杰羌佛說法:佛弟子行正道正行的要旨

世界佛教教皇南無第三世多杰羌佛為高僧大德們說法

當時,眾多高僧大德齊聚,有高僧請示世界佛教教皇南無第三世多杰羌佛:“怎麼才是最好的修行學佛?唸《金剛經》怎麼樣?”南無羌佛隨之給高僧們說法:

佛弟子行正道正行的要旨

基礎為諸惡莫作,眾善奉行,依釋迦佛陀教法行持,行法兩修,行以六度萬行為基礎,法隨因緣而各應八萬四千法門。若能行依《了義佛旨》、《解脫大手印》,則為最上殊勝緣起,行之所冠,障業盡掃。法含攝面甚廣,顯法、 密法、普法、精法,更高深的為本尊法緣法,這是釋迦佛陀直接掌握的,並非密宗,其中含攝護法親臨灌頂、本尊法緣灌頂,都是當場直接與本尊、護法相交往的,灌頂傳法必顯實相,比如佛降甘露,必須是佛陀在空中親自把甘露降在受灌弟子本人的衣缽之中,而不是雨水等代替的甘露,必須是佛國的聖物甘露,不是人間的物品。故佛弟子學佛上乘的捷徑,只能依釋迦佛陀教法而修,二、三等則為祖師宗派,都絕對是有缺陷的。《金剛經》很好,是直取法性真如之諦,但要有具體的法予以實修,方可諦體一元。修行學佛法義甚廣,非簡單言語能概述之,諸位行人,當以至誠之心,感召諸佛菩薩本尊。祝你們能早日學到至聖之法,得證菩提。

PDF下載


https://youtu.be/_IQ4c24E-7Y

發表新回應

Filtered HTML

 • 自動將網址與電子郵件地址轉變為連結。
 • 可使用的 HTML 標籤:<a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <span>
 • 自動斷行和分段。

Plain text

 • 不允許使用 HTML 標籤。
 • 自動將網址與電子郵件地址轉變為連結。
 • 自動斷行和分段。
CAPTCHA
該問題用於測試您是否是正常使用者,並防止垃圾郵件自動提交。
 • 網站文章總數:6510  
 • 網站圖片總數:15514  
 • 網站影視總數:1236  
 • 網站檔案總數:1038  

 • 今日瀏覽人次:574  
 • 總瀏覽人次:1337431  
 • 今日瀏覽文章數:456  
 • 總瀏覽文章數:936773  
 • 今日瀏覽影視數:20  
 • 總瀏覽影視數:25078