Chinese (Traditional) Chinese (Simplified) English

 
末法時期正法衰,海量佛法娑婆失,祥慶羌佛住世來,法授佛子興佛幢。
 
本站遵奉依行南無第三世多杰羌佛與釋迦牟尼佛所說的教法為無上根本指南,並遵照第三世多杰羌佛辦公室的文告努力實行運作。
本站網站的型式、目錄的編排、圖文的呈現等一切資料與相關規劃,均為本站建置人員自我的意思,非南無第三世多杰羌佛或第三世多杰羌佛辦公室等其他機構單位所指使派令。
除三段金釦大聖德能作開示所說法義錯誤較少,四段金釦以上的巨聖德能作正確開示之外,本站所發布的法王、尊者、仁波且、法師、居士等的文章均不作為法義依據,最多只能作為知見行持參考之用,凡不符合南無第三世多杰羌佛說法的內容,皆屬邪說邊見錯誤之理,一概不可依從學習。
 

多杰羌佛第三世

古佛降世、五明圓滿,三十大類無人可敵

極聖解脫大手印

是所有佛法中最高無上大法,快捷成就至寶

佛陀妙法無上寶

百千萬劫難遭遇,是渡生行舟、正見依怙

藉心經說真諦

法理高妙無比、妙義無窮、了脫至寶

邪惡見和錯誤知見

必執行的一種了生脫死證成就聖果的鐵定法規

學佛

至高法寶,不學此法難以成就

帕母所著六論

金剛亥母轉世所著解脫論著,法義透徹圓滿

揭開真相

在佛陀身邊所見,記實常人所不知的真相

古佛降世的背後

深入調查瞭解,找到鐵證事實

“五濁惡世”具體有哪“五濁”?

“五濁惡世”具體有哪“五濁”?

佛經裡多處提到,娑婆世界是五濁惡世。那麼“五濁惡世”具體指哪些呢?

五濁惡世:劫濁、見濁、煩惱濁、眾生濁、命濁。

五濁之中,以劫濁為總,其餘為別。四濁中又以見濁、煩惱濁二者為濁之自體,而成眾生濁與命濁二者。婆娑世界因為有此五濁,故稱惡世。

娑婆世界是個五濁惡世,“五濁”分別是:

一、劫濁

人壽本來是八萬四千歲,隨著人心越來越兇惡,道德越來越淺薄,因此每一百年就減少一歲,直減到三十歲時有饑饉之災,減到二十歲時有疾疫之災,減到十歲時有刀兵之災,而世界眾生無不受害,是為劫濁。

二、見濁

正法、像法滅盡後,末法時代的眾生,知見不正,邪見增盛,不知修行善道,是為見濁。

三、煩惱濁

眾生追逐五欲六塵,引生貪、嗔、癡、慢、疑等煩惱而惱亂身心,是為煩惱濁。

四、眾生濁

眾生因為知見不正,煩惱覆心,因此不知孝順父母,不懂修善去惡,不畏惡業果報,以致福報漸衰,苦報漸增,是為眾生濁。

五、命濁

眾生因惡業增加,故而壽命漸減,從往古八萬四千歲,到滿百者稀,是為命濁。

五濁之中,以劫濁為總,其餘為別。四濁中又以見濁、煩惱濁二者為濁之自體,而成眾生濁與命濁二者。婆娑世界因為有此五濁,故稱惡世。

杰明飛整理

本站註:佛弟子修學如來正法的知見與受用文章,其內容可能有若干錯誤,故只能作為參考交流、薰陶鼓勵之用,不為正見法理依據。

發表新回應

Filtered HTML

 • 自動將網址與電子郵件地址轉變為連結。
 • 可使用的 HTML 標籤:<a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <span>
 • 自動斷行和分段。

Plain text

 • 不允許使用 HTML 標籤。
 • 自動將網址與電子郵件地址轉變為連結。
 • 自動斷行和分段。
CAPTCHA
該問題用於測試您是否是正常使用者,並防止垃圾郵件自動提交。
 • 網站文章總數:6260  
 • 網站圖片總數:14654  
 • 網站影視總數:927  
 • 網站檔案總數:998  

 • 今日瀏覽人次:443  
 • 總瀏覽人次:1070661  
 • 今日瀏覽文章數:354  
 • 總瀏覽文章數:728601  
 • 今日瀏覽影視數:6  
 • 總瀏覽影視數:17514